Pain s.r.o.

Ambulance bolesti

Ambulance je specializovaná na léčbu bolesti metodami, které nepatří do klasické západní medicíny. Při léčbě se snažím postihnout příčinu, usiluji o nalezení souvislostí mezi různými symptomy, orgánovými poruchami, psychikou, onemocněním zubů, zohledňuji přirozené denní a sezonní rytmy, individualitu člověka, jeho zaměstnání, rodinu a celkový kontext jeho života.

Vycházím z holistického celostního přístupu. A to nejen v léčbě bolestí, ale i při řešení funkčních poruch trávicího ústrojí, dýchacího ústrojí, neurovegetativních problémů, alergií, kožních onemocnění a dalších onemocnění na funkčním podkladě.

Při léčbě převážně využívám akupunkturu a homeopatii. Při homeopatické léčbě respektuji původní filosofii a zásady léčby, jak je formuloval zakladatel homeopatie dr.Hahnemann. Tento směr je u nás dnes označován jako klasická homeopatie. Při léčbě akupunkturou kombinuji ušní akupunkturu a celotělovou akupunkturu, která se řídí zásadami tradiční čínské medicíny.

Příjmový pohovor trvá od 60 do 90 minut akupunkturní sezení trvá 30 min.

Vzhledem k tomu, že mám možnost stimulovat akupunkturní body laserem, jsou našimi pacienty nejen dospělí, ale i děti. U dětí má laserakupunktura velkou výhodu v tom, že děti nejsou stresovány vpichem a očekávanou bolestivostí klasické jehlové akupunktury. Vzhledem k dobré reaktivitě dětí má léčba laserakupunkturou vysokou účinnost.

Laserakupunktura trvá několik minut.

Ze specifických diagnostických metod využívám převážně elektroakupunkturu dle dr.Volla (EAV). Z výsledků tohoto vyšetření vycházím při výběru terapeutických akupunkturních bodů či homeopatik a nosod.

Na toto vyšetření plánuji 60 minut.

Při snaze o získání úplného obrazu o člověku beru v úvahu i výsledky klasických vyšetřovacích metod jako RTG, ultrazvuku, computerové tomografie, magnetické rezonance, krevních a mikrobiologických testů atd.

Protože jde o celostní léčbu, u malé části pacientů se stává, že si více uvědomí své psychické problémy či nevyřešené potíže, které mohou s jeho fyzickými symptomy souviset. Pokud se stane, že se pacientovi v průběhu léčby zvýrazní některé psychické potíže, které je nutné řešit, je možná spolupráce s psycholožkou. Psychoterapie pak může probíhat současně s akupunkturní a homeopatickou léčbou, může probíhat i samostatně v závislosti na individuálním procesu pacienta. Pacient může vyhledat vlastní psychoterapeutickou pomoc nebo využít naší spolupráce s psycholožkou. V takovém případě se snažíme o otevřenou spolupráci lékaře a psycholožky, pokud s tím pacient souhlasí. To znamená, že se nad případem zamýšlíme společně. Má to velký význam u psychosomatických onemocnění, kdy tělové a psychické příznaky se střídají, nahrazují či jinak přesouvají z tělesné do psychické roviny či opačně. V této fázi onemocnění je výhodné řešit stav spoluprací lékaře a psycholožky, kteří se orientují v problematice psychosomatické medicíny.

www.psychoterapie-a-supervize.cz

MUDr.Ivan Vondřich

MUDr. Ivan Vondřich

MUDr.Ivan Vondřich

Ačkoliv se od roku 1993 věnuji výhradně alternativním způsobům léčení, nezavrhuji klasickou medicínu. Klasická medicína dosáhla nesporných úspěchů. Rozvoj v oblasti vyšetřovacích metod, chirurgie, transplantací, neonatologie a v jiných oborech je obdivuhodný a dokázal zachránit mnoha lidem život a zdraví. Nicméně v oblasti individuálního přístupu k pacientovi, v zohlednění psychologických, energoinformačních a případně spirituálních příčin onemocnění, ve schopnosti vidět v pacientovi člověka s jeho příběhem, který se odvíjí v určité době, za určitých okolností a v určité rodině, zdaleka nenaplňuje potřeby léčby. Podle mojí představy a zkušenosti celostní medicína rozšiřuje spektrum možností léčby. Celostní či alternativní způsoby lze použít v oblastech, kde klasická medicína není účinná. Naopak je třeba vidět limity alternativních způsobů léčení a použít klasické způsoby, pokud jsou v oblasti těchto limitů úspěšné.

Dosažené vzdělání
Klasická medicína

 • Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy
 • I. a II. atestace z oboru ARO
 • Nadstavbový kurz léčby bolesti ukončený zkouškou v Institutu pro další doškolování lékařů

Akupunktura

 • Držitel Oprávnění-kreditu I. a II. stupně Akupunkturní společnosti České lékařské společnosti JEP
 • Základní a pokračovací kurz akupunktury, kurz EAV pořádané Institutem pro další doškolování lékařů Homeopatie
 • Držitel kreditu České lékařské homeopatické společnosti • Kurzy školy francouzské, rakouské, anglické, holandsko-indické, škola amerického homeopata W.Taylora Psychoterapie
 • Čtyřletý výcvik v rodinné terapii psychosomatických
  poruch v Liberci

Kontakt

Snažíme se, aby naši pacienti co nejméně čekali. Proto je nutné se předem objednat telefonicky.

MUDr. Ivan Vondřich
akupunktura, homeopatie
mobil: 602 180 715 (od 8 do 16 hod ve všední dny)

Ambulance Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13, Praha 7, 170 00
tramvajová zastávka Strossmayerovo náměstí či Nábřeží kapitána Jaroše
mapa

Ceník

Výkony plně hrazené zdravotními pojišťovnami (máme smlouvy s VZP, OZP, VoZP a Ministerstva
vnitra):

 • první vyšetření odborníkem na léčbu bolesti
 • konsiliární vyšetření odborníkem na léčbu bolesti
 • kontrolní vyšetření odborníkem pro léčbu bolesti
 • multidisciplinární konference o průběhu léčby bolesti
 • blokáda brachiálního plexu
 • blokáda periferního nervu
 • obstřik n.trigeminus
 • kořenový blok páteře
 • injekce do měkkých částí nebo intradermální
 • kanylace periferní žíly
 • injekce i.m., s.c., i.d.

Výkony plně hrazené pacientem

 • Akupunktura(tělová,ušní) 600,—Kč
 • Laserakupunktura 200,—Kč
 • Elektroakupunktura dle dr. Volla (EAV) 1200,—Kč
 • Kontrolní EAV vyšetření 600,—Kč
 • Akupunktura k podpoře hubnutí 400,—Kč
 • Akupunktura proti kouření 400,—Kč
 • Příjmový homeopatický pohovor 1800,—Kč
 • Kontrolní homeopatický pohovor 1200,—Kč
 • Laser lokálně 100,—Kč
 • Baňky 100,—Kč
 • Permanentní kuličky, magnety 100,—Kč


Platby přijímám v hotovosti nebo převodem na účet č.ú 202660349/0800 (třeba uvést do poznámky pro příjemce Vaše jméno a datum, ke kterému se platba vztahuje). Platební kartou platit nelze.