ÚVOD
Ambulance bolesti Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13
tel.: 233 379 053


Psychoterapeutické pracoviště
Šimáčkova 11, Praha 7
tel.: 775 954 422

Psychoterapie

Psychoterapie je vhodná v případě psychických obtíží, v období životních krizí a zátěžových situací, těžkostí souvisejících se zdravotním stavem, trápení v mezilidských vztazích, nespokojenosti s vlastním životem, při pocitech osamělosti nebo nepochopení, při hledání vlastní životní cesty a zkoumání osobního životního příběhu. Psychická nepohoda zasahuje do všech oblastí našeho života, včetně zdraví, práce a rodiny a psychoterapie je indikovaná v trápení ve všech těchto oblastech.

Psychoterapie je léčebný přístup, který by měl být vždy založen na spolupráci mezi klientem a terapeutem, kde jsou oba aktivními účastníky léčebného procesu. Psychoterapie spojuje vnitřní klientův život se situacemi běžného života a léčí problémy, které vznikají v interakci těchto dvou světů. Spektrum používaných technik může být velmi široké a mělo by být vždy voleno s ohledem na klientovy potřeby.

více ...

Akupunktura a homeopatie

Ambulance je specializovaná na léčbu bolesti a psychoterapeutickou pomoc. Při léčbě se snažíme postihnout příčinu, snažíme se o nalezení souvislostí mezi různými symptomy, orgánovými poruchami, psychikou, onemocněním zubů, snažíme se zohlednit přirozené denní a sezonní rytmy, individualitu člověka, jeho zaměstnání, rodinu atd.

Vycházíme z holistického, celostního přístupu k řešení chronických chorob, alergií, funkčních poruch trávicího ústrojí, dýchacího ústrojí, neurovegetativních problémů, kožních onemocnění a dalších onemocnění na funkčním podkladě.

Při léčbě převážně využíváme akupunkturu, homeopatii a psychoterapii jako základní terapii, doplňkově užíváme i jiné způsoby, např. Bachovu květovou terapii, rebox, baňky, aromaterapii. Při homeopatické léčbě vycházíme z původní filosofie a původních zásad léčby, jak je formuloval zakladatel homeopatie dr. Hahnemann. Tento směr je u nás dnes označován jako klasická homeopatie.

Vzhledem k tomu, že máme možnost stimulovat akupunkturní body laserem, jsou našimi pacienty jak dospělí, tak i děti. U dětílaserakupunktura velkou výhodu v tom, že nejsou stresovány vpichem a očekávanou bolestivostí klasické jehlové akupunktury. Vzhledem k dobré reaktivitě dětí má léčba laserakupunkturou vysokou úspěšnost.

V souladu s celostním přístupem poskytuje naše pracoviště psychoterapii. Je pojímána jako samostatný obor, který pomáhá klientům v těžkých životních situacích. Nabízíme také některé druhy základní psychodiagnostiky.

Psychoterapii používáme i v kombinaci s léčením akupunkturou a homeopatií. Léčba zaměřená na psychické i fyzické obtíže současně posiluje zakotvení změn v organismu i osobnosti pacienta. Naše zkušenost ukazuje, že objevení somatických symptomů v průběhu psychoterapie nebo psychických bloků v rámci somatické léčby je obtížným bodem v procesu uzdravování. V případě, že není v rámci léčení těla věnována dostatečná pozornost psychickým obtížím nebo naopak při psychoterapii nejsou zároveň postihovány i fyzické symptomy, může dojít ke zhoršení stonání či k  návratu k počátečním již překonaným stádiím onemocnění. Proto se v indikovaných situacích snažíme o otevřenou spolupráci mezi lékaři a psycholožkou. (Spolupráce mezi lékařem a psychologem)

Při snaze získat úplný obraz o člověku, využíváme i klasických vyšetřovacích metod jako RTG, ultrazvuku, computerové tomografie, magnetické rezonance a krevních a mikrobiologických testů. K vyšetření energetické situace akupunkturních drah provádíme vyšetření elektroakupunkturou dle dr. Volla (EAV). Z výsledků pak vycházíme při výběru terapeutických akupunkturních bodů a léčebných homeopatik či nosod.

Nabízíme též akupunkturní programy léčby obezity a odvykání kouření.

Snažíme se, aby naši pacienti po zvládnutí obtíží, pro které přicházejí, věnovali pozornost stravě, spánku, pohybu, cvičení, správnému dýchání, relaxaci a odpočinku.

více ...
[ INDEX ] - [ LÉKAŘI ] - [ PSYCHOLOG ] - [ KONTAKTY ] - [ CENÍK ]