MUDr. IVAN VONDŘICH
MUDr. Ivan Vondřich

tel.: 233 379 053
mobil: 602 180 715

e-mail: i.vondrich@painsro.cz
Dosažené vzdělání:
 • Klasická medicína
  • Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze
  • I.a II. atestace z oboru ARO
  • Nadstavbový kurz léčby bolesti ukončený zkouškou v Institutu pro další doškolování lékařů
 • Akupunktura
  • Základní a Pokračovací kurz akupunktury pořádaný Institutem pro další doškolování lékařů
  • EAV kurzpořádaný Institutem pro další doškolování lékařů pod vedením rakouských a německých lektorů
  • Držitel Oprávnění – kreditu I. a II. stupně Akupunkturní společnosti České lékařské společnosti
 • Homeopatie
  • Kurzy školy francouzské, rakouské, anglické, holandsko-indické a amerického homeopata W. Taylora
  • Držitel Kreditu České lékařské homeopatické společnosti
 • Psychoterapie
  • Čtyřletý výcvik v Rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci
 • Psychosomatika
  • Zkouška z oboru psychosomatické medicíny v Institutu pro další doškolování lékařů
 • Energoiformační medicína
  • Základní škola prim. Rosinského v roce 1999,kurzy pro pokročilé doteď
Praxe:
 • 14 let práce na ARO FN Bulovka Praha, z toho 3 roky na lůžkovém oddělení.
 • 2 roky práce v zahraničí.
 • Od roku 1986 práce na jednom z prvních pracovišť léčby bolesti v republice v rámci ARO FN Bulovka. Na částečný úvazek několik let práce v Záchranné službě Praha a Ambulanci Meditrans.
 • Od roku 1993 specializace na alternativní způsoby léčby bolesti v PAIN s.r.o. Od této doby na plný úvazek praktikování akupunktury a homeopatie.
Publikace a přednášková činnost:

Kapitola „Akupunktura“ v monografii „Bolest“ Tématické články v časopisech Psychosom a Homeopatické listy Přednášky na Psychosomatické konferenci v Liberci, Psychosomatika v IPVZ, Konference rodinné terapie v Hejnicích, konference ČLHS Akupunktura v monografii Bolest.

"Ačkoliv se od roku 1993 věnuji výhradně alternativním způsobům léčení, nezavrhuji klasickou medicínu. Klasická medicína dosáhla nesporných úspěchů. Rozvoj v oblasti vyšetřovacích metod, chirurgie, transplantací, neonatologie a v jiných oborech je obdivuhodný a dokázal zachránit mnoha lidem život a vrátit zdraví. Nicméně v oblasti individuálního přístupu k pacientovi, zohlednění psychologických, energoinformačních a případně spirituálních příčin onemocnění, ve schopnosti vidět v pacientovi člověka s jeho příběhem, který se odvíjí v určité době, za určitých okolností a v určité rodině, zdaleka nenaplňuje potřeby léčby. Podle mojí představy a zkušeností tzv.alternativní medicína rozšiřuje spektrum možností léčby. Alternativní způsoby lze použít k léčení v oblastech, kde klasická léčba není účinná. Naopak je třeba vidět limity alternativních způsobů léčení a použít klasické způsoby, pokud jsou v oblasti těchto limitů úspěšné. Principy holistického přístupu, který se snažím praktikovat, najdete na hlavní stránce našeho webu."

foto ordinace
[ INDEX ] - [ LÉKAŘI ] - [ PSYCHOLOG ] - [ KONTAKTY ] - [ CENÍK ]